GirişimcilikHukuk/Vergi

Limited ve Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Limited, Türkiye’de en fazla kurulan şirket türlerinin başında yer alır. Sermayesi belirli olan limited şirket türünde, paydaşların yükümlülükleri ve borç durumu yasal düzenlemelerle sabittir. Anonim şirket ise Türkiye’de en fazla kurulan 2.şirket türü olarak bilinir. Bu şirket türü, limitede göre nispeten daha geniş kapsamlı işler için tercih edilir.

Anonim ve limited şirket tek kişiyle ya da ortaklı olarak kurulabilir. Girişimci olarak yatırım hedefleriniz varsa gerekli şartları yerine getirerek anonim veya limited şirket kurabilirsiniz. Peki anonim ve limited şirket nasıl kurulur? Şirket kurmak için hangi neler gerekli? Limited ve anonim şirket kuruluşu hakkında merak ettiğiniz tüm detayları yazının devamında bulabilirsiniz.

Limited Şirket Nasıl Kurulur?

Limited şirket özellikleri gereği net bir sermaye ile kurulduğundan Türkiye’de en fazla tercih edilen şirket tipleri arasında yer alır. Bazı işlemleri yerine getirerek limited şirket kuruluşunu kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Şirket kuruluşu için ilk olarak gerekli evrakları hazırlayarak ilgili kurumlardan onay almanız gerekir. Tüm prosedürleri yerine getirdiğinizde alacağınız tescil ile limited şirket kurabilirsiniz.

Tek başınıza veya ortaklarınızla limited şirket kuracaksanız ilk olarak ana sözleşmeyi ve evrakları hazırlamalısınız. Ana sözleşmeyi mali müşavir yardımıyla hazırlamanız süreci kolaylaştırabilir. Sözleşmenin hukuka uygun hazırlanması, onaylanması ve noter tarafından tasdik edilmesi gereklidir. Ayrıca ana sözleşme kurum adresi, unvanı, kuruluş tarihi, ortaklar, kar payı dağılımı gibi bazı ayrıntılara yer verilerek hazırlanmalıdır. Limited şirket kurmak için ana sözleşme haricinde dilekçe, oda kayıt beyannamesi, ikametgâh adresi, kira kontratı gibi birtakım evrakları da hazır bulundurmanız gerekir.

Belgeleri hazırladıktan sonra bankaya sermayeyi yatırarak işleme dair dekont almalısınız. Vergi dairesine tüm evrakları sunarak bildirimde bulunduktan sonra vergi levhası ve numarasını size teslim edilir. Bu aşamadan sonra belediye ve oda işlemlerini tamamlayarak ticaret siciline kayıt gerçekleştirilir. Ticaret odasının tescil etmesiyle birlikte limited şirketinin kuruluşu tamamlanmış olur.

Limited Şirket Kurmak için Neler Gerekir?

Gerekli evraklar ve ana sözleşmeyi hazırlayarak limited şirket kuruluşunu kolayca gerçekleştirebilirsiniz. Ana sözleşme limited şirketin unvanı, merkezi, idari sorumluları, genel kurul detaylarını içeren akittir. Ayrıca ortaklarla ilgili bilgiler ve yükümlülükler, yedek akçe, hesap dönemi, kanuni hükümler, kâr tespiti ve dağıtımı gibi detaylar da ana sözleşmede yer almalıdır. Ana sözleşme yasal hükümlere uygun olarak hazırlandıktan sonra ortaklar tarafından onaylanarak imzalanmalıdır. Limited şirket kurmak için gerekli evraklar şunlardır:

 • Sermaye tahsilini belirten dekont
 • Noter onaylı ana sözleşme
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Dilekçe
 • Kuruluş bildirim formu
 • Kira kontratı
 • İkametgâh adresi

Kimler Limited Şirket Kurabilir?

Herhangi bir vergi cezası bulunmayan, T.C. vatandaşı olan herkes ister tek başına ister ortaklı olarak limited şirket kurabilir. Ortaklı olarak kurulan limited şirketlerin paydaş sayısı 50’den fazla olamaz. Limited şirket kurmak için tek kişi olması da yeterlidir. Şirket kuruluşu gerçek veya tüzel kişiler ile gerçekleştirilebilir.

Limited Şirket Kuruluş İşlemleri

Limited şirket avantajları nedeniyle en fazla kurulan şirket türleri arasındadır. Gerekli şartları yerine getirerek limited şirketinizi kolaylıkla kurabilirsiniz. Limited şirket kuruluşu için gerekli olan işlemler şunlardır:

 • Şirket kuruluşu için gerekli evrakları hazırlamalısınız.
 • Ortaklığa dayalı bir limited şirket kurulacaksa gerekli yükümlülükleri içeren, yasal prosedürlere uygun, paydaşların onayladığı bir sözleşme hazırlanmalı ve kurucu ortaklara imzalatılmalıdır.
 • Kuruluş için sermaye ve rekabet kurumu payı ödenmelidir.
 • Tüm bu işlemleri takiben hazırlanan evraklar ile ilgili vilayetteki İl Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne başvuru yapılmalıdır.
 • Mersis sistemi üzerinden kişinin beyanı doğrulanır ve evrakların kontrolü gerçekleştirilir.
 • Doğruluğu tescillenen evraklar onaylanarak mühürlenir.
 • Tahsilat ve tahakkuk işlemlerinden sonra şirkete ait sicil kaydı oluşturulur.
 • Ardından tasdikname ve kuruluş defterleri hazırlanarak limited şirketinin açılışı tescillenir.
 • Firma kurulduktan sonra ise muhtasar beyanname, katma değer vergisi beyannamesi gibi evraklar düzenli olarak vergi dairesine sunulmalıdır. Limited şirket vergi oranlarına göre ödemelerini gerçekleştirerek beyanname hazırlanmalıdır.

Anonim Şirket Nasıl Kurulur?

Anonim şirket; halka arz edilebilir, tek kişi ve ortaklı olarak kurulabilir. Bu nedenle daha çok  yüksek sermayeli yatırım yapmayı hedefleyen girişimciler tarafından kurulur. Anonim şirket özelliklerine göre gerçek veya tüzel kişiler firmada kurucu veya paydaş olarak yer alabilir. Anonim şirket kuruluşu için tek kişi bile olsa yeterlidir. Ortaklı anonim şirketlerde ise paydaş sayısında üst sınır bulunmaz. Anonim şirket kuruluşu için minimum sermaye tutarı  ise 50.000 TL değerindedir.

Anonim şirketi kuruluşu için gerçekleştirilmesi gereken pek çok yasal prosedür bulunur. Limited şirkete göre anonim şirket kuruluşu daha zorlu süreçler gerektirir. Anonim şirket kuruluş aşamaları şu şekildedir:

 • Ana sözleşme ve gerekli evraklar hazırlanmalıdır.
 • Noter ile beyanname ve ana sözleşme işlemleri tamamlanmalıdır.
 • Şirket unvanı için Ticaret Odası’na başvurulmalıdır.
 • Banka ve vergi işlemleri için gerekli başvurular ilgili kurumlara yapılmalıdır.
 • Oda kaydı yapılarak anonim şirket kuruluşu için gerekli işlemler tamamlanmalıdır.

Anonim Şirket Kurmak için Neler Gerekir?

İster tek başınıza ister ortaklarınız ile gerekli evrakları ve ana sözleşmeyi hazırlayarak anonim şirket kuruluşunu gerçekleştirebilirsiniz. Anonim şirket kurma şartları yasal prosedürlerde yer alır. Yasal prosedürlere göre anonim şirketi kurmak için bazı evrakları tamamlamalısınız. Şirket kuruluşu için gerekli evraklar şu şekildedir:

 • Şirkete dair tüm ayrıntıları içeren ana sözleşme
 • Dilekçe
 • Oda kayıt beyannamesi
 • Ortakların kimlik belgesi fotokopisi, imza beyannamesi
 • Sermaye bilgilerini tescil eden dekont

Kimler Anonim Şirket Kurabilir?

Anonim şirket ister gerçek ister tüzel kişiler tarafından kurulabilir. Şirketin kuruluşu için tek kişi olması yeterli görülür. Ayrıca şirket kuruluşuna istenilen sayıda ortak katılabilir. Paydaşlar için limited şirketlerdeki gibi bir üst sınır bulunmaz. Anonim şirketler 50’den daha fazla ortakla da kurulabilir. Ancak ortakların sayısı, sermaye katkıları, yükümlülükleri ve görevleri, kâr payı dağıtımı gibi tüm detaylar ana sözleşmede yer almalıdır. Ayrıca her ortak tarafından ana sözleşme onaylanmalı ve imzalanmalıdır.

Anonim Şirket Kuruluş İşlemleri

Limited şirkete göre anonim şirket kuruluşu daha karmaşık süreçleri içerir. Anonim şirket kuruluşu şu işlemlerle gerçekleştirilir:

 • İlk olarak şirket kuruluşu için Ticaret Odası’na kayıt yaptırılmalıdır.
 • Ticaret unvanını belirleyerek şirkette yetkili olacak kişiler için noterden imza sirküleri alınmalıdır.
 • Vergi dairesinde mükellefiyet işlemleri yapılmalıdır. İsteğe bağlı olarak mükellefiyet işlemleri e-Devlet üzerinden İnteraktif Vergi Dairesi sistemi ile gerçekleştirilebilir.
 • Ana sözleşme hazırlanması için şirketin merkezi, adresi, unvanı belirlenmelidir.
 • Şirketin adresi ve merkezinin belirlenmesi için kira kontratı yapılmalıdır. Evden çalışma için ikametgâh adresi belirtilebilir.
 • Şirketin unvanı ve NACE kodu da belirlendikten sonra ana sözleşme hazırlanmalıdır.
 • Şirkette yer alacak personel sayısı, ödemeler gibi detaylar sözleşme kapsamında belirtilmelidir.
 • Şirketin tabi olduğu vergilendirme usulü, açılış tarihinin de yer aldığı ana sözleşme Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde yetkili kişi önünde imzalanarak onaylanmalıdır. Ayrıca imza beyannamesi evraklara eklenmelidir.
 • İmza beyannamesi, ana sözleşme, vergi numarasını kullanarak bankada şirket adına bir hesap açtırılmalıdır.
 • Anonim şirket kurmak için gerekli sermayenin en az %25’i açılan hesaba yatırılmalıdır.
 • Şirket kuruluşu için Rekabet Kurulu payı gibi yasal prosedürlerde belirtilen tüm mali ödemeler gerçekleştirilmelidir.
 • Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra Mersis üzerinden gerekli evraklar sisteme yüklenmelidir.
 • Mersis üzerinden vergi dairesi numarası alınmalıdır.
 • Şirketin açılışına ilişkin vergi dairesi bilgilendirilmelidir. Bu süreçten sonra ticaret odasına kayıt ve tescil ile anonim şirket kuruluşu tamamlanır.

 

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu