GenelTicari BankacılıkTicari Krediler

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

Sermayesi ve zanaatıyla iş yapan esnafların faaliyetlerini sürdürmek için maddi desteğe ihtiyacı olabilir. 1952 yılında Türk Ticaret Kanunu kapsamında kurulan Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK), bu meslek gruplarının finansmanını kolaylaştırır. Kurumun temel amacı, esnaf ve sanatkârlara kefil olarak kredi alma süreçlerini desteklemektir. Esnaf kefalet kredisi ise bu teminatla alınan bankacılık ürünlerine verilen genel isimdir. Yazının devamında işletmelerin ilerlemesini sağlayan esnaf kefalet kredisine dair detayları ele aldık.

Esnaf Kefalet Kredisi Nedir?

Esnaf kefalet kredisi, ilgili meslek dalına mensup olanların ticari faaliyetlerine devam etmesi için sağlanan finansmandır. Esasları 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’na dayanan bu kredi türü, düşük faiz oranları ve uzun vadeleriyle ön plana çıkar. Böylece esnafların esnek ödeme planlarıyla ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olur. Kefalet kredisi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) ile Halkbank iş birliğinde verilir. Bu kurumun istediği şartları yerine getirerek kefalet desteği ve kredi alabilirsiniz.

KOBİ Esnaf Kredisi ile Esnaf Kefalet Kredisi Arasındaki Farklar Nelerdir?

İşletmelerin finansal ve operasyonel süreçlerini destekleyen ticari krediler bulunur. Esnaflara yönelik mali destekler arasında KOBİ esnaf kredisi de yer alır. Bu bankacılık ürünüyle esnaf kefalet kredisi arasında bazı farklar vardır. Bu ayrımı netleştirmek için öncelikle KOBİ tanımını yapalım. KOBİ; hasılatı 500 milyon TL’den az, çalışan sayısı maksimum 250 kişi olan mikro, küçük ve orta ölçekli işletmelerdir. KOBİ esnaf kredisi, yalnızca bu şartları karşılayanlara verilir. Esnaf kefalet kredisinde ise bilanço ve istihdam limiti yoktur.

Öte yandan, bu kredi türlerinde esnaf ve sanatkârlara kefalet sağlayan kurumlar da farklıdır. Esnaf KOBİ kredisinde bu meslek gruplarına Kredi Garanti Fonu kefil olur. Kefalet kredisinde ise bu görevi, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi yerine getirir. İlgili kurum, kendi üyelerinin güvencesi olarak kredi süreçlerini kolaylaştırır. Özetle, iki ticari kredi çeşidi arasında hem şartlar hem teminat desteği veren kurumlar itibarıyla bir ayrım vardır.

KOBI 350x150 1 - Esnaf Kefalet Kredisi Nedir ve Nasıl Alınır?

İşletmelere Finansal Destek Sağlayan Esnaf Kefalet Kredisinin Avantajları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi, banka onayı kolaylığından düşük masraflara kadar pek çok avantaj sunar. Bu kredi türünden yararlanarak işletmenizin ihtiyaçlarını karşılayabilir, yatırım yaparak ticari yolculuğunuzda emin adımlarla ilerleyebilirsiniz. Esnaf kefalet kredisinin avantajları şöyle:

 • Faiz oranları düşük olduğu için ödeme rahatlığı sağlar.
 • Kaynaklara ve maliyetlere göre her esnaf için ayrı ayrı hesaplanır.
 • Kredi masrafları düşük olduğu için anapara tutarı azalmaz.
 • Meslek gruplarına uygun farklı kredi türleri ve limitleri sunar.

Esnaf kefalet kredisinin temel faydası, işletmeleri teminat bulma külfetinden kurtarmasıdır. Bankalar, ticari kredi kartları ve kredileri için sizden güvence talep eder. Genellikle işletmeler, taşınmazlarını teminat göstererek bu bankacılık ürünlerinden yararlanır. Bu imkâna sahip olmayan esnaf ve sanatkârlar ise kefalet kredisiyle kolay finansmana ulaşabilir.

Kimler Esnaf Kefalet Kredisinden Yararlanabilir?

Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifi (ESKKK) üyeleri, Halkbank iş birliğinde verilen ticari bankacılık ürünlerinden yararlanabilir. Yani esnaf kefalet kredisi almak için öncelikle bu kooperatife üye olmalısınız. Bu noktada esnaf ve sanatkâr olma koşullarına da değinelim. 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu, ilgili iş kollarına dair tanımlara yer verir. Bu kanundaki şartları taşıyanlar, söz konusu kooperatife üye olarak teminat ve kredi avantajlarından faydalanabilir.

KOBİ’lere Özel Esnaf Kefalet Kredisi Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi, KOBİ’ler ve bu statüde yer almayan diğer işletmeler için geçerlidir. Bu teminattan yararlanmak isteyen esnaf ve sanatkârlarda aranan bazı koşullar bulunur. Aşağıda esnaf kefalet kredisi için şartları görebilirsiniz.

 • Esnaf ve Sanatkârlar Odasına üye olmak
 • Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı olmak
 • En az 3 aylık faaliyet süresini tamamlamak
 • İkamet veya iş adresinin bağlı olunan kooperatifin çalışma bölgesinde yer alması
 • Medeni hak ehliyetine sahip gerçek kişi olmak

Sayılanlara ek olarak en az 1 yıllık ESKKK üyeliği de şartlar arasındadır. İlgili kooperatif, bu koşulları yerine getirenlerden kefil göstermesini talep eder. Esnaf kefalet kredisi kefilliği, diğer bankacılık ürünlerindeki teminat süreçlerinden farklıdır.

Esnaf Kefalet Kredisi için Kefil Şartları Nelerdir?

Esnaf kefalet kredisi almak için sizden bazı güvenceler talep edilir. Bireysel kredilerde gelir yeterliliği gibi şartları karşılayan neredeyse herkes kefil olabilir. Ancak kefalet kredisinde daha net sınırlar vardır. Bu kredi için kefil göstereceğiniz kişi, aynı kooperatifin üyesi olmalıdır. Dilerseniz bu kredi türünden yararlanmak için kefil yerine ipotek* de gösterebilirsiniz. Krediye kefil olan taraf sizseniz önce Türk Borçlar Kanunu’nun 584.maddesine göre eşinizin rızasını almalısınız. Eşinizden yazılı rıza aldıktan sonra ilgili ticari kredi için kefil olabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisine Nasıl Başvuru Yapılır?

Esnaf kefalet KOBİ kredisine başvurmak için bazı adımları izlemelisiniz. Öncelikle kredi talebinizi içeren yazılı belgeyle Esnaf ve Sanatkârlar Kredi Kefalet Kooperatifine müracaat edebilirsiniz. Ardından sırasıyla şu aşamalar takip edilir:

 • ESKKK, esnaf kefalet kredisi başvurusu yapan işletmelere dair detayları inceler.
 • İnceleme sonucunda esnaflara 15 gün içinde olumlu ya da olumsuz dönüş yapılır.
 • Kooperatif, kredi talep eden üyenin mali durumuna göre kefalet miktarını belirler.
 • İstihbarat** raporunun düzenlenmesiyle kredi teklifi, Halkbanka iletilir.
 • Halkbank, kredi talebini inceler ve yeniden istihbarat süreci yürütür.

Banka tarafından yürütülen istihbarat sürecinin ardından kredi inceleme aşaması sona erer. Kredi almaya uygun bulunan işletmelere kaynakları ve maliyetleri doğrultusunda farklı limitler sunulur. Esnaf kefalet kredisini ister borçlarınızı ödemek için ister yeni yatırımlarla işletmenizi büyütmek için kullanabilirsiniz.

İşinizi Büyütmenize Yardımcı Olan Esnaf Kefalet Kredisi için Hangi Belgeler Gerekli?

Esnaf kefalet kredisiyle işinizi büyütmek için evrak sürecine hâkim olmalısınız. Başvuru aşamasında hem kredi talep edenden hem kefilden bazı belgeler istenir. Aşağıda esnaf kefalet kredisi için gerekli evrakları görebilirsiniz.

 • Vergi levhasının aslı veya fotokopisi
 • Esnaf sicil belgesinin aslı veya fotokopisi
 • Kooperatiften alınan üyelik belgesi
 • Bağlı olunan esnaf odasından alınan faaliyet belgesi
 • İkametgâh belgesinin aslı
 • Kimlik belgesinin aslı ve fotokopisi
 • 4 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf
 • Son döneme ait muhasebeden alınmış kaşeli ve imzalı hesap özeti
 • Şoför esnafların ticari araç ruhsatının aslı ve fotokopisi

Esnaf kredisinde kefil sayısı, limitlere ve diğer etkenlere bağlı olarak 1 ila 3 kişi arasında değişir. Kefillerden esnaf kefalet kredisinde istenen belgeler ise vergi levhasının ve kimlik belgesinin aslı ya da fotokopisidir. Ayrıca bu kişilerden ikametgâh belgesinin aslı da talep edilir.

İşletmelerin Desteği Olan Esnaf Kefalet Kredisinin Faiz Oranları Nasıldır?

Esnaf kefalet kredisi faizleri, her yıl yeniden belirlenir. Vade süresinden bağımsız olduğu için sabit oranlarla hesaplanır. Bu kredi türünün 2023 yılı faiz oranları aşağıdaki gibidir.

Yıllık Faiz Oranı %7,5
Aylık Faiz Oranı %0,62
Maksimum Vade 5 yıl

Esnaf kefalet kredisi hesaplamasında söz konusu oranlar baz alınır. Vade süresi faiz oranını etkilemediği için geri ödeme planını kredi limitleri belirler. Kredi türüne göre işletmeleri bekleyen farklı limitler bulunur.

Esnaf Kefalet Kredisi Limiti Ne Kadar?

Esnaf kefalet kredisi üst limiti, ilgili kurumlar tarafından güncellenir. Farklı kredi kullanım amaçlarına göre değişen limitler vardır. İşletmeler, ESKKK kefaletiyle iş yeri ve sıfır araç alımı harcamaları için 500.000 TL’ye kadar kredi alabilir. Döner sermaye ve ham madde giderleri için 200.000 TL kredi limiti bulunur. Bu kredinin geri ödemesi ise 1, 3 ve 6 aylık vade seçenekleriyle gerçekleştirilir.

Esnaf Kefalet Kredisinin Masrafları Ne Kadardır?

Esnaf kefalet kredisi maliyetini etkileyen bazı masraf kalemleri bulunur. Bunların başında dosya masrafları yer alır. Kredi ana tutarından kesilen giderler şunlardır:

 • Sermaye blokesi: %3
 • Masraf kesintisi: %1,5
 • Risk fonu kesintisi: %1
 • Üst kuruluş payı kesintisi: %0,5 (Binde 5)

Ayrıca kredi alanlardan senelik banka komisyonu da kesilir. Banka komisyon oranı, yıllara ve diğer etkenlere göre değişir. Kredi vadesi sona erene kadar anaparadan kesilmeye devam eder.

Toplam Esnaf Kefalet Kredisi Hesaplaması Nasıl Yapılır?

Esnaf kefalet kredisi faiz oranları hesaplamasıyla geri ödeme planınızı öğrenebilirsiniz. Bunun için öncelikle kredi limiti ve vadesini belirlemelisiniz. Kredi limitinizle beraber aylık taksit tutarınız da yükselir. Bu tutarda tercih ettiğiniz geri ödeme süresi de belirleyicidir. Ayrıca kredi hesaplamasına dosya masraflarını da dâhil etmelisiniz. Dilerseniz HangiKredi KOBİ üzerinden işletmelere yönelik kredileri kolaylıkla hesaplayabilirsiniz.

Esnaf Kefalet Kredisinin Borcu Ödenmediğinde Ne Olur?

Esnaf kefalet kredisi ödeme planına uymadığınızda çeşitli yasal prosedürlerle karşılabilirsiniz. Halkbank, kredi taksitlerini ödemeyen işletmelere 90 günlük süre verir. Bu süre zarfında ödenmeyen borçlara esnaf kefalet kredisi gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi uygulanan tutar, kredi alana kefil olan kooperatifin banka hesabından kesilir. Böylece borcu ödemeyen esnafın kredi sicili olumsuz etkilenmez.

Fakat borçlunun kooperatife karşı sorumluluğu sona ermez. ESKKK, 90 gün içinde borcunu talep edebilir ya da icra sürecini başlatabilir. Ayrıca kimi zaman esnaflara ek 90 gün daha süre tanınır. Ancak 6 ayın ardından borçluya ya da kefillere ait taşınmazlar satılabilir. Krediyi alanlar, 6 ay içinde borçlarını öderse gayrimenkullerini geri alabilir.

Notlar:

*taşınmaz üzerinde rehin kurularak borcun güvenceye alınması

**kredi talebinde bulunan firmaların borç ödeme gücünü belirleyen inceleme süreci

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu