GirişimcilikHukuk/Vergi

Yurt Dışında Şirket Kurmak için Bilinmesi Gerekenler

İş dünyasında yepyeni fırsatlar yakalamanın önemli yollarından biri yurt dışında şirket açmaktır. Heyecan verici olan bu süreç kimileri için karmaşık ve zorlu bir seçenek gibi görünebilir. Söz konusu süreç, uyulması gereken strateji ve dikkat edilmesi gereken noktalarla birlikte kolay hale gelir. Yurt dışında şirket kurmak için bilinmesi gereken diğer unsurlar aşağıdaki gibidir.

 • Pazar Araştırması Yapmak

Yurt dışında şirket açmak isteyen kişilerin şirket türüne ve özelliklerine bağlı olarak pazar araştırması yapması gerekir. Şirketin faaliyet alanı ve ülkenin demografik yapısı gibi bilgiler elde edilerek hedef kitle belirlenir. Böylece söz konusu şirketin işleyişi daha sağlıklı ve düzenli hale getirilir. Pazar araştırmasının yanında şirketin kurulacağı bölgenin ulaşım özellikleri ve lojistik ağı ön plana alınır.

 • Şirket Türünü Önceden Belirlemek

Yurt dışında kurulması düşünülen şirketin türü önceden belirlenmelidir. Şirket türleri ise sermaye oranına ve şirkette çalışacak kişi sayısına göre belirlenir. Şirket türlerine verilen izinler ülkeden ülkeye değişiklik gösterebilir. Kimi ülke anonim şirket türüne izin verirken kimi şahıs şirketi için gerekli onayı verilir. Bu konuda ilgili ülkenin şirketler konusundaki kuralları araştırılmalıdır.

 • İlgili Ülkenin Şirketlere Yönelik Yasal Düzenlemelerini Öğrenmek

Her ülke kendine ait şirket kurma rehberi sunar. Buna yurt dışından alacağı yatırımcılar da dahildir. Bu sebeple Türk vatandaşları şirket kurmak istedikleri ülkenin yasal düzenlemelerine göre hareket etmelidir. Ticaret sicil kaydı, ticari banka hesabı, vergi numarası, adli sicil kaydı vb gibi belgeler düzenlenmelidir.

 • Vergilendirme Sistemine Dikkat Etmek

Yurt dışında şirket kurmanın vergisel boyutu ise ülkeden ülkeye değişiklik gösterir. Her ülkenin yasal prosedürleri farklı olduğundan vergilendirme sistemleri de değişebilir. Bu sebeplerden dolayı vergi numarası alırken ve ticaret sicil kaydı yaptırırken özellikle dikkatli olunması gerekir. Aksi takdirde vergi konusunda yanlışlık olması durumunda çeşitli yaptırımlarla karşı karşıya kalınabileceği unutulmamalıdır. Vergi numarası vs gibi işlemler için profesyonel danışmanlardan yardım alınması önerilir.

 • Söz Konusu Ülkenin Dilini Bilmek

Yurt dışı iş olanakları için dil bilmek her zaman için önemli bir unsurdur. Eğer şirket kurulacak ülkenin dili yeterli düzeyde konuşulamıyorsa profesyonel tercümanlardan yardım alınmalıdır. Özellikle şirket çalışanlarının/temsilcilerinin söz konusu ülkenin dilini akıcı bir şekilde konuşabilmesi daha çok önem taşır. Böylece iletişimde oluşabilecek problemlerin önüne geçilir ve daha sağlıklı bir şirket faaliyeti sürdürülür.

 • İlgili Ülkenin Ekonomik Özelliklerini Araştırmak

Şirketin yer alacağı ülkenin ekonomik özellikleri ön plana alınmalıdır. Her ülkenin kendine ait ekonomisi vardır. Bu ekonomik özellikler arasında olumsuz durumlar da yer alabilir. Gelişmekte olan ülkeler yatırımcılar için birbirinden özel fırsatlar sunar. Ancak yüksek enflasyonun ve gelir eşitsizliğinin olduğu ülkelerde ekonomik güvence olmayabilir. Ekonomisi düzenli olan ülkeler her zaman için yatırımcılar için daha sağlıklı bir iş ortamıdır.

 • Kültürel Özellikleri Değerlendirmek

Ülkelerin kendine has kültürel özelliklerinin olmasından dolayı kurulacak şirketin ve şirket faaliyetlerinin söz konusu ülkeye uyumlu olması gerekebilir. Özellikle ürün hizmeti verecek bir şirket kurulacaksa ürün yelpazesinin o ülkenin kültürel özellikleriyle örtüşmesi önerilir. Bu sebeple herhangi bir ülkede şirket kurmadan önce iş faaliyeti ve ülkenin özellikleri değerlendirmeye alınmalıdır.

 • Rakip Araştırması Yapmak

Kimi zaman şirketler başarısızlık yaşayabilir. Özellikle yurt dışında şirket kurma düşüncesi olan kişiler, hangi ülkelerde yatırım yapmayı istiyorlarsa o ülkelerin başarılı ve başarısız olan rakip şirketleri araştırmaları önerilir. Hem geçmişte hem şimdiki rakip şirketlerin durumunu incelemek, mevcut iş faaliyetlerin yönetimi konusunda pek çok fikirler verebilir. Böylece kurulacak şirket için önemli adımlar daha en başında atılarak hata oranı en aza indirilmiş olunur.

KOBI 1280x720 1 1024x576 - Yurt Dışında Şirket Kurmak için Bilinmesi Gerekenler

Yurt Dışında Şirket Kurmak Mümkün mü?

İş fikrini yurt dışında gerçekleştirmek ya da mevcut işini yurt dışına taşımak isteyenler yurt dışında şirket kurmak durumunda kalabilir. Bu sebeple “Yurt dışında şirket kurmak mümkün mü?” sorusu ise akıllara gelebilir. Türk vatandaşları yurt dışında şirket kurma özgürlüğüne sahiptir. Ancak bunun için ilgili ülkenin prosedürlerini yerine getirildiğinden emin olunmalıdır. Yurt dışında şirket kurmak için gerekenler söz konusu ülkeye göre değişkenlik gösterebileceği unutulmamalıdır. Yurt dışında şirket açabilmenin genel şartları ise şu şekildedir:

 • Reşit Olmak

Şirket sahibi veya sahiplerinin 18 yaşını doldurmuş olması gerekir. Bu madde hem yurt içi hem yurt dışı için aranan şartların başında yer alır.

 • Şirket İçin İsim Patentine Sahip Olmak

Söz konusu şirkete verilen isim daha önce başka şirketler tarafından alınmamış olması gerekir.

 • Şirketin Kurulacağı Ülkede Banka Hesabına Sahip Olmak

Şirket adına her türlü parasal işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için şirketin yer alacağı ülkede banka hesabına sahip olmak istenen şartlardan biridir.

 • Şirkete veya Ülke ile Uyumlu Vize Almak

İlgili ülke için vize sahibi olmak gerekir. Şirket türüne göre vize detayları değişiklik gösterir.

 • Şirket Adresinin Resmi Kurumlarca Onaylanmış Olması

Açılması istenen şirkete ait resmi kurumlarca onaylanmış bir adres gerekir.

 • Ticaret Sicil Kaydı Yaptırmak

Şirket adına ticari faaliyet gösterecek kişilerin bilgilerini içeren bir sistemdir. Bu sistem bazı şirket kuruluşlarında gereklidir.

Yurt Dışında Şirket Kurma Teşvikleri

Ticaret Bakanlığı tarafından yurt dışında şirket açmak isteyenlere özel pek çok önemli teşvik seçenekleri yer alır. Böylece yurt dışında şirket kurmak devlet desteği ile daha hızlı ve kolay gerçekleşebilir. Söz konusu teşvikler için istenen tüm koşulların yerine getirilmesi gerekir. Yurt dışı teşvikleri ise şu şekilde maddeler halinde sıralanabilir:

 • Marka Tescil Desteği
 • Seyahat Desteği
 • Depo, Ofis ve Mağaza Desteği
 • Reklam Desteği
 • Yurt Dışında Şirket Satın Alma Desteği
 • Yeşil Pasaport Desteği
 • Fuar Harcamaları Desteği

Şirketi Uluslararası Alana Taşımanın Avantajları

Yurt dışında şirket kurmanın birçok avantajı vardır. Yeni pazarlara erişim, uluslararası iş ortakları ile çalışma fırsatları, ürün ya da hizmet çeşitlendirme imkanı ve büyüme imkanı gibi birçok fırsata erişmek yurt dışına açılmayla başlar. Yurt dışında şirket kurmanın getireceği muhtemel avantajlar ise şu şekilde sıralanabilir:

 • Döviz ile gelir elde etmek,
 • Şirketin yer alacağı ülkede kalıcı ya da geçici olarak oturma iznine sahip olabilmek,
 • Vergi muafiyetinden yararlanmak (ülkeye göre değişebilir.),
 • Lojistik, depo, seyahat, reklam vb alanlarda teşvik almak,
 • Mülkiyet hakkına sahip olmak,
 • Şirket kurulacak ülke tarafından yatırımcılara yönelik sunulan teşviklerden yararlanmak,
 • Yurt içi şirket faaliyetlerini yurt dışına taşıyarak büyüme imkanı bulmak.

Yurt Dışında Şirket Kurmanın Dezavantajları

Yurt dışında şirket kurmanın avantajlarının olmasının yanı sıra dezavantajları da vardır. Yurt dışında yeni bir iş fikrini gerçekleştirmek ya da mevcut şirketini yurt dışına taşımak isteyenler aşağıda yer alan dezavantajları değerlendirerek adım atmalıdır.

 • Her ülke farklı yasal prosedürlere sahip olduğundan yurt dışında şirket kurma girişimlerinde bazı kısıtlamalarla karşılaşmak mümkün olabilir.
 • Şirket kuruluşunda en önemli ve hatta en dikkat edilmesi gereken konuların başında yer alan vergilendirme sistemleri  ülkeden ülkeye değişse de prosedürlere uyulmadığı veya göz ardı edildiği takdirde çeşitli yaptırımlara maruz kalmak kaçınılmazdır. Profesyonel destek ile adım atılmalıdır.
 • Kimi durumlarda şirket ortaklarından birinin o ülkenin vatandaşı olması gerekebilir.
 • Şirketin kurulacağı ülkenin dilinden kültür özelliklerine, ekonomik ikliminden lojistik imkanlarına kadar pek çok alanda ön bilgiye ve hatta yeterli düzeyde eğitime sahip olunması gerekir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu